سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای کاش ...

اری .. صدایم نمی رسد ... فرشته ها باید دعام کنند انگار ... آغوش زمین یخ بسته ... ابرها رو صورت ماه را پوشانده اند ... قطره قطره عاشقی چشمهام به باران نشسته اند ... شبهای انتظارم کی سحر خواهد شد ... دل من را دریاب ...

برای تو چه می توان نوشت ...

وقتی در من محو شده ای ...

نه ...

من در تو م شده ام ...

برای تو نوشتن کافی نیست ...

کمی مرا دریاب ...


[ دوشنبه 93/8/26 ] [ 10:12 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

تازه آمده ام ...

 از راه بودنت ...

سرخوشی ام تکمیا  است هنوز ...

باقی را با من باش باز ...


[ دوشنبه 93/7/7 ] [ 9:10 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

سالها از رفتنت می گذرد، اما....

جایت خالی نشده!!!

نه، در دل من....

نه، در دل لحظه هایم!!!!

سالهاست من مانده ام و زخمی عمیق...

و دردی عجیب!

آری....

سالهاست من مانده ام و با تمامم زل زده ام به....

به جایی که، پر است از خالی تو!!!!!

"آرام"


[ پنج شنبه 93/6/6 ] [ 8:1 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

میمِ مالکیتِ آخرِ اسمم
خاک خورده
و هیچکس نبود
که محضِ دلخوشی
یک بار
بگوید
تا تمامِ این قندهایِ تلنبار شده در دلم
آب شود
می ترسم همین روزها
مرضِ قند بگیرم

 


 


[ پنج شنبه 93/6/6 ] [ 8:0 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

بی تو بودن را معنا می کنم با تنهایی و آسمان گرفته

آسمان پر باران چشم هایم

بی تو بودن را معنا می کنم با شمع , با سوزش ناگریز شمعی بی پروانه

بی تو بودن را چگونه میتوان تفسیر کرد

وقتی که بی تو بودن خیلی دشوار است ؟


[ پنج شنبه 93/6/6 ] [ 7:59 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]