سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای کاش ...

اری .. صدایم نمی رسد ... فرشته ها باید دعام کنند انگار ... آغوش زمین یخ بسته ... ابرها رو صورت ماه را پوشانده اند ... قطره قطره عاشقی چشمهام به باران نشسته اند ... شبهای انتظارم کی سحر خواهد شد ... دل من را دریاب ...

آنقدر در تو گشته ام و بی تو بوده ام ....خسته ام و بی روح ...

تاوان نبودن تو سنگین تر از همه چیز است بر من ...

کاش میفهمیدی ....

کاش این همه بی طاقتی ام را می فهمیدی ...

کاش کمی حواست بهم بود ...

 


[ دوشنبه 93/2/29 ] [ 8:53 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

هنوز ثانیه ها در تبند و در تابند ...

هنوز عمر دلم در سکوت باران است...


[ یکشنبه 93/2/21 ] [ 7:26 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]