سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای کاش ...

اری .. صدایم نمی رسد ... فرشته ها باید دعام کنند انگار ... آغوش زمین یخ بسته ... ابرها رو صورت ماه را پوشانده اند ... قطره قطره عاشقی چشمهام به باران نشسته اند ... شبهای انتظارم کی سحر خواهد شد ... دل من را دریاب ...

 برای تو می نویسم ......  یاد باد آن روز گاران یاد بود .....باز سر و کله ات پیدا شد و باز تب تند حادثه می دانی چیست در شوره زار ...؟حالم را حالی به حالی می کند حرف هات .....اما تهش پریشانی دست از سرم بر نمی دارد ....دل تو دلم نمی گذاری با این همه رویای بهم بافته ...شور بپا میکنی ...می پاشی و پیش می روی ....  اما کمی آهسته تر ...نبض نفس های من هنوز کند است ....   هنوز تب داغ دلم پیشانی ام را می سوزاند ...       تو دیگر آتش مباش .... شورت را آب سردی کن و رو تن لحظه های آتیشنم بباران   آبشار عاطفه باش رو عطش دلتنگی های من ....من هنوز تبدار گذشته ام ...دستمالی کن دستهات را رو تب پیشانی ام ....ببین ....    جان لحظه هام را بو بکش ....          ولی آرام ...آرام .....بگذارمزه اش کنم....                       بگذار باورم باز گردد.....       نگاه کن ....               بمان .....                        ولی میآ شوب ....   های ... با توام .....       دوست داشتنت درمان ویرانگی های من است ....                 حال بگو دوستم داری ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دس

[ یکشنبه 92/4/30 ] [ 9:35 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

برای ....    آه ....رفت .... من دیدم...با همین چشم ها ...   و از آن روز پلک خسته ی دلم باز نمی شود مگر به اشک...به آه .... به خون ...رفت ...جلو چشمهای بی تابم...بدرقه اش با من بود ... رفت ...من هم دل گسستم ...حق گله دارم ...؟روزهایم را می دانی چطور سپری میشود ....؟ حق دارم گله کنم ...؟ ارتعاش دستهام به لرزه افتاده .....حق دارم گله کنم .....؟امید رخت از خانه چشمهام بسته .....   من دورم...از هر چیز ی که به خوشبختی وصل است....         خودم در بسته ام .... پشت در نشسته ام... پرده ها فتاده اند و جتی روزنی نور نمی بارد .....حق دارم گله کنم ....؟

[ شنبه 92/4/29 ] [ 9:50 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

بعضــی شب هـا حـال عجیبــی دارم...یــه دلتنگــییــه بغـضیـه دلـواپسـی بـزرگنـه بخـاطـر اینکـه تنهـام...نـه...بـه خـاطـر اینـکـه بـریـدمحتـی از خـودم...امشــب هــممثـلهـر شــباز اون شـب هـاست...

[ چهارشنبه 92/4/12 ] [ 11:36 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]