سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای کاش ...

اری .. صدایم نمی رسد ... فرشته ها باید دعام کنند انگار ... آغوش زمین یخ بسته ... ابرها رو صورت ماه را پوشانده اند ... قطره قطره عاشقی چشمهام به باران نشسته اند ... شبهای انتظارم کی سحر خواهد شد ... دل من را دریاب ...

 دلم برایت تنگ است .....باز هم خیالت میمیراندم ...امروز خبرهایی است...بی تو ....بی زندگی ات ....تمام آرزوی نفس هایم...جان ترانه هام ....پوچ...هیچ...تو ... و تمام ...!

[ شنبه 92/3/18 ] [ 8:16 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]