سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای کاش ...

اری .. صدایم نمی رسد ... فرشته ها باید دعام کنند انگار ... آغوش زمین یخ بسته ... ابرها رو صورت ماه را پوشانده اند ... قطره قطره عاشقی چشمهام به باران نشسته اند ... شبهای انتظارم کی سحر خواهد شد ... دل من را دریاب ...

حق با من است ولی ...

 

از جدایی مان به هر که می گویم

 

     حـــــق را به من می دهند ولی...

 

               نمــــــــــی دانند حــــق برای من

 

                                تـــــــــــــــــــــــــــــو نمی شود...

 


[ دوشنبه 92/10/30 ] [ 8:25 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

.........

مانده ام ....

میان خودت و خودتم.....

مانده ام....

تو نشانی بده.....

دلم برا فرهاد شدنت تنگ است....

نگو یادت رفته ..... نگو از یاد ت رفته ام .....نشانی بده !


[ دوشنبه 92/10/23 ] [ 9:14 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

[ شنبه 92/10/21 ] [ 8:44 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

 و باز در راهم ... در را ه تو...

دارم می ایم...دل تو دل آمدنم نیست.... بیقراری هام را برای درمان می آیم ضامن....

اینبار کسی هم هست....

قرار بیقراری هام اگر تو اجازه دهی ....

برای پابوسی ات دل تو دل آمدنم نیست مولای مهربان عاشقانه های دلم...یا رضا ...


[ شنبه 92/10/7 ] [ 12:55 عصر ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

بعد از مـرگـم . . .

قـلــبـم را جــدا از مـن خـــاک کنید

من و دـلــم هیچ گاه

آبـمـان توی یک جـوی نرفت ...!
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
?روزے مے رسـد کـہ در خیال خـود

جای خالے ام را حس کنے

در دلت با بغض بگـویے :

" ?اش اینجآ بود "

اما مـ?? دیگر

بـہ ??ـوآبت هم نمے آیم!!
?♥??
??♥?
?♥??
?♥??
?♥??
♥بیا آخرین شاهکارت را بیبین
مجسمـه ای با چـشمانی باز
خیره به دور دست
شاید شرق شاید غرب
مبهوت یک شکست،
مغلوب یک اتفاق
مصلوب یک عشق،
مفعول یک تاوان
خرده هایش را باد دارد می برد
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
?گاهـــــی ســکــوت....
یـعـنـــی کــلــی حــرف !!!

کــه حـــال زدنــش رو نــــداری
مـــی خـــواهــم ســـکــوت کــــنـــم
دیـــگــر نـــای حـــرف زدن نــــدارم...!
?♥??
??♥?
?♥??
?♥??
?♥??
♥بــا مـــن لــج نکــن بــغــض نــفــهــمـ

ایــن کــه خــودت را گــوشه ی گــلــو قــائـــــــمـ کــنــی

چــیزی را عـــوض نمـــیـکنــد ؛

بــالــاخره یــا اشــک میـــشوی

در چــشــمانـــم
یا عــقــده در دلـــــــم!
هــــر دو را زیـــاد دارمـ

حق انــتــخاب بـــا تـــوســت
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’


[ یکشنبه 92/10/1 ] [ 8:46 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

   1   2      >