سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای کاش ...

اری .. صدایم نمی رسد ... فرشته ها باید دعام کنند انگار ... آغوش زمین یخ بسته ... ابرها رو صورت ماه را پوشانده اند ... قطره قطره عاشقی چشمهام به باران نشسته اند ... شبهای انتظارم کی سحر خواهد شد ... دل من را دریاب ...

نمیدانم چرا میان اینهمه اتفاق ...

تورا عجیب ...

جدی گرفته ام...


[ یکشنبه 93/5/26 ] [ 9:3 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]


[ یکشنبه 93/5/26 ] [ 9:0 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

از من کمی دوری ...

سرت هم شلوغ است

و من دلم همه اش در توست

سختم می آید این فاصله ...

ای خستگی ...

 


[ چهارشنبه 93/5/15 ] [ 7:42 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]

این روز ها همه اش کلافه می شوی از من و بهانه هایم...

دیشب هم باز انگاری تندی کردی با دلم ...

همه اش سخت می گیری برمن ...

خدا خودش می اند آنچه  در ذهنت می آید درست نیست..

خدا خودش گواه لحظه های پر تاب و تب من است ...

اا چه کنم ...

حرفمان این روزها همه اش بهم می پیچد انگار ...

می ترسم این پیچش  دلهامان را به رنج دور شدن بکشاند خدایی نکرده ...

توروخدا با دل مهربانتر باش ...

 


[ یکشنبه 93/5/5 ] [ 9:6 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]