سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای کاش ...

اری .. صدایم نمی رسد ... فرشته ها باید دعام کنند انگار ... آغوش زمین یخ بسته ... ابرها رو صورت ماه را پوشانده اند ... قطره قطره عاشقی چشمهام به باران نشسته اند ... شبهای انتظارم کی سحر خواهد شد ... دل من را دریاب ...

تازه آمده ام ...

 از راه بودنت ...

سرخوشی ام تکمیا  است هنوز ...

باقی را با من باش باز ...


[ دوشنبه 93/7/7 ] [ 9:10 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]