سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای کاش ...

اری .. صدایم نمی رسد ... فرشته ها باید دعام کنند انگار ... آغوش زمین یخ بسته ... ابرها رو صورت ماه را پوشانده اند ... قطره قطره عاشقی چشمهام به باران نشسته اند ... شبهای انتظارم کی سحر خواهد شد ... دل من را دریاب ...

برای تو چه می توان نوشت ...

وقتی در من محو شده ای ...

نه ...

من در تو م شده ام ...

برای تو نوشتن کافی نیست ...

کمی مرا دریاب ...


[ دوشنبه 93/8/26 ] [ 10:12 صبح ] [ هستی ... ]

[ نظر ]